Công suất danh định: 3500W. Momen xoắn cực đại 220 Nm 

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ