90km/h. Khả năng tăng tốc từ 0-50km/h trong vòng 6 giây

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ