Công suất danh định: 1200W. Momen xoắn danh định 20Nm (Momen xoắn cực đại 80Nm)

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ