Cụm ắc quy của Klara S có khả năng lưu trữ khoảng 1.14kWh, nếu tính cả hao phí trong quá trình sạc, lượng điện tiêu thụ cho mỗi lần sạc đầy pin của Klara S từ 0-100% là khoảng 1.4~1.5kWh (1.4~1.5 số điện).

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ