Hệ thống kết nối thông minh HMI-tích hợp eSIM. Tự động chuẩn đoán và cảnh báo lỗi giúp người cầm lái chủ động trên mọi hành trình. Định vị xe GPS toàn cầu. Quản lý  mọi hành trình. Tự động cập nhật phần mềm trên xe thông minh qua app trên điện thoại

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ