KH sử dụng Klara S, Impes, Ludo, Theon không phải trả riêng chi phí cho eSIM, các khoản tiền này đã được tính trong gói thuê Pin.

Đối với KH mua Pin, phí eSim là 156.000VNĐ/năm. KH thực hiện thanh toán phí

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ