eSIM là một loại SIM điện tử, xu hướng sẽ thay thế cho SIM nhỏ bằng nhựa chúng ta vẫn thường dùng trên các thiết bị di động hiện tại. eSIM sẽ được hàn vào bảng mạch của thiết bị khi sản xuất nhưng vẫn có chức năng đầy đủ như thẻ SIM thông thường. Hiện nay eSim đã được tích hợp sẵn trên XMĐ VinFast Klara S, Impes, Ludo, Theon, để KH có thể sử dụng các tính năng thông minh của xe máy điện.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ