VinFast đã có phiên bản ứng dụng cho cả Android và iOS; miễn phí sử dụng ứng dụng. KH lưu ý cần nhập số điện thoại đã đăng ký trong hợp đồng mua/thuê xe khi đăng ký tài khoản ứng dụng.
*Đối với đăng nhập lần đầu, trên ứng dụng  chọn Tạo tài khoản, Khách hàng nhập số điện thoại đăng ký tại Showroom/Đại lý khi mua xe, mật khẩu đăng nhập tự chọn & ghi nhớ để sử dụng cho các lần đăng nhập sau.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ