Để đặt lại mật khẩu tài khoản tại website shop.vinfastauto.com, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 
①: Truy cập website shop.vinfastauto.com, chọn biểu tượng TÀI KHOẢN trên màn hình (Mobile biểu tượng tài khoản trên góc trái màn hình. Desktop biểu tượng tài khoản trên góc phải của màn hình) và chọn QUÊN MẬT KHẨU.
②:  Sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống.
③: Sau khi hoàn thành thay đổi mật khẩu. Anh Chị vui lòng đăng nhập lại tại website shop.vinfastauto.com

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ