Thời hạn bảo hành tiêu chuẩn của xe máy điện VinFast là 03 năm và không hạn chế số km đã sử dụng kể từ ngày bán lẻ tới khách hàng ghi trên hóa đơn. 

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ