- Với Ô Tô, khách hàng thực hiện thẩm định vay trả góp với các ngân hàng đối tác trên Website VinFast  

- Với Xe Máy Điện, khách hàng trả góp qua các thẻ tín dụng của các ngân hàng đối tác trong phần thanh toán đơn hàng 

Loại câu hỏi