Để đăng ký tài khoản tại Website VinFast, quy khách vui lòng thao tác như sau: 

o    Bước 1: Chọn “Đăng Ký” trên trang chủ 

o    Bước 2: Điền thông tin liên hệ theo yêu cầu 

o    Bước 3: Xác thực tài khoản qua Email mà Website VinFast gửi 

Loại câu hỏi