Không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không?

Không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không? Trường hợp quá hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Mỗi ngày nộp phạt chậm thì người vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt.

dat-coc-xe-o-to-dien-vinfast

Vi phạm giao thông được xem là hành vi vi phạm quy định về quản lý hành chính nhà nước. Do đó người phạm lỗi bắt buộc phải nộp phạt, nếu không tự nguyện nộp trong thời hạn yêu cầu thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. 

Thời gian nộp phạt vi phạm giao thông được quy định tại khoản 1, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2021 như sau:

 • Thời hạn nộp tiền phạt là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt Nếu thời hạn chấp hành quyết định xử phạt quá 10 ngày thì thi hành theo quy định.
 • Thời gian nộp phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực, số lần phạt tối đa không quá 03 lần.
không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không

1.1. Trường hợp nộp phạt nhiều lần

Nhiều lần không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không? Hầu như những người tham gia giao thông sẽ bị nộp phạt trong một lần khi có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt người vi phạm sẽ được nộp phạt thành nhiều lần. Nếu các điều kiện sau đây được đáp ứng, cá nhân vi phạm sẽ được nộp phạt nhiều lần:

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức. 
 • Có khó khăn đặc biệt về tài chính và xin tiền phạt nhiều lần. Đơn của cá nhân phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp thị xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, công tác chứng minh người đó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1.2. Những chú ý nếu nộp phạt nhiều lần

Đơn của tổ chức phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân thị xã, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc ủy ban quản lý cấp trên, kinh tế đặc biệt khó khăn.

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Trường hợp xử phạt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi đi lại không thuận tiện thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt vào kho bạc nhà nước hoặc vào tài khoản kho bạc nhà nước trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt hoặc người có khả năng xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ.

Nếu việc xử phạt được thực hiện trên biển hoặc ngoài giờ làm việc thì người có khả năng xử phạt có thể trực tiếp thu tiền phạt; nộp vào ngày cập bến hoặc trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày xử phạt và nộp cho kho bạc quốc gia hoặc vào tài khoản kho bạc quốc gia. 

Nếu không thuộc các trường hợp trên thì thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

2. Không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không?

2.1. Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?

Trường hợp không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cứ mỗi ngày nộp phạt chậm thì bạn phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt

Số tiền phạt (chậm nộp) = Tiền phạt chưa đóng + (Tiền phạt chưa đóng x 0,05% x Số ngày quá hạn).

Số ngày quá hạn nộp phạt bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ theo luật định. Số ngày chậm nộp được tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn phạt tiền.  Phí trễ hạn sẽ bị tính cùng với tiền phạt hành chính.

Không nộp phạt vi phạm giao thông không
Quá trình xử phạt vi phạm giao thông (Nguồn ảnh: Sưu tầm)

2.2. Các biện pháp cưỡng chế

Căn cứ Nghị định số 166/2013 / NĐ-CP, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không nộp phạt vi phạm giao thông:

 • Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập, các khoản khấu trừ từ tài khoản cá nhân vi phạm;
 • Thu giữ tài sản tương ứng với số tiền phạt đấu giá được;
 • Trường hợp cố tình tẩu tán tài sản sau khi cá nhân vi phạm pháp luật, thu tài sản của đối tượng chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 • Để thực thi các biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Các biện pháp bắt buộc thi hành quyết định hình phạt được thực hiện theo nguyên tắc sau: chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

3. Nộp phạt vi phạm giao thông hộ được không?

Theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 về Người đại diện theo ủy quyền:

 • Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền, thực hiện giao dịch dân sự.
 • Thành viên gia đình trái pháp luật, tổ hợp tác, tổ chức khác có thể thỏa thuận ủy thác cho cá nhân khác hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của thành viên gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác. .

Do đó, theo quy định của pháp luật, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Do đó, bạn có thể nhờ người nộp phạt giao thông.

Lưu ý đối với  giấy ủy quyền cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan hành nghề công chứng. Trong giấy ủy quyền cần ghi rõ số CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Theo quy định tại Điều 10, Điều 2 Nghị định số 81/2013 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiền phạt được nộp vào kho bạc, các giấy tờ thu giữ được sẽ được gửi đến người vi phạm theo đường bưu điện. Chi phí gửi quyết định xử phạt và chi phí trả lại hồ sơ do cá nhân, tổ chức bị xử phạt chịu trách nhiệm chi trả.

Tuy nhiên, người vi phạm có thể đăng ký qua hệ thống bưu điện để nộp phạt hành chính và chuyển phát các văn bản quy định, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 10 / NQ-CP. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

4. Nộp phạt vi phạm vi phạm giao thông hành chính ở đâu?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2013 / NĐ-CP, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt bằng một trong các hình thức sau:

 • Đóng trực tiếp cho Kho bạc hoặc một ngân hàng thương mại mà Kho bạc yêu cầu để thu tiền phạt được quy định trong quyết định xử phạt;
 • Nộp trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản Kho bạc quy định trong quyết định xử phạt;
 • Nộp tiền phạt trực tiếp cho người có khả năng xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56 và khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp tiền phạt trực tiếp cho đại diện Cảng vụ hàng hải và bộ phận quản lý sân bay. Nếu người bị xử phạt là hành khách quá cảnh lãnh thổ Việt Nam trên chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam…

Nếu việc phạt tiền không được lập thành văn bản hoặc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, giao thông không thuận tiện thì nộp trực tiếp cho người có khả năng xử phạt.

Để tránh việc tập trung đông người tại các cơ sở của Nhà nước, bạn có thể nộp phạt trực tuyến. Người vi phạm có thể thực hiện theo một trong hai cách:

 • Phương án 1: Chuyển tiền đến ngân hàng thương mại được kho bạc ủy quyền để nhận tiền thông qua ứng dụng ngân hàng trực tuyến.
 • Phương thức 2: Nộp phạt trực tuyến qua website https://dichvucong.gov.vn (Cổng Dịch vụ công quốc gia).

Thắc mắc không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không đã có câu trả lời.  Nếu người vi phạm luật giao thông nhưng không nộp phạt theo đúng quy định sẽ phải chịu bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.  Chính vì thế, nếu rơi vào trường hợp cần đóng tiền phạt người vi phạm cần tuân thủ và chấp hành ngay theo ngày quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô VinFast VF e34, VF 8VF 9 có thể tham khảo thêm thông tin tại website hoặc nhận tư vấn từ chúng tôi:

 • Tổng đài tư vấn: 1900 23 23 89.
 • Email chăm sóc khách hàng: [email protected]

>> Tìm hiểu thêm:

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo

30/07/2022
Chia sẻ bài viết này