Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô năm 2023

Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã được Quốc hội thông qua vào trung tuần tháng 11/2022 vừa qua. Với những quy định chặt chẽ, cụ thể về hình thức, đối tượng, thời gian thực hiện, nghị quyết được kỳ vọng sẽ giúp người dân có cơ hội sở hữu biển đẹp với giá hợp lý.

Theo khoản 3, điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, ô tô phải có biển số do cơ quan thẩm quyền cấp mới được lưu thông hợp pháp. Với quan niệm mang đến tài lộc và thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu, những chiếc biển đẹp luôn được săn đón với nhiều mức giá khác nhau. Dịch vụ cung cấp biển đẹp vì thế cũng nở rộ, khó kiểm soát. Tuy nhiên, từ tháng 7/2023, Việt Nam sẽ thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua hình thức đấu giá trực tuyến. Việc đấu giá biển số xe ô tô được ví như mũi tên trúng 2 đích khi vừa đảm bảo nhu cầu của người dân, lại vừa tạo ra sự minh bạch trong quá trình giao dịch.

đấu giá biển số xe ô tô
Nghị quyết đấu giá biển số xe ô tô giúp chủ sở hữu xác định rõ lợi ích hợp pháp (Nguồn: Sưu tầm)

1. Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ ngày 1/7/2023

Theo Nghị quyết số 73/2022/QH15, việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2023 và có hiệu lực trong vòng 3 năm. Tại điều 3 của Nghị quyết này quy định:

 • Giá khởi điểm: 40 triệu đồng. 
 • Tiền đặt trước bằng với giá khởi điểm của một biển số xe ô tô khi tiến hành đấu giá. 
 • Mỗi bước giá sẽ có giá trị là 5 triệu đồng. 
 • Tổng số tiền thu được sau khi đã chi trừ, tổ chức đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
 • Sau khi phiên đấu giá kết thúc, Chính phủ sẽ có những quy định cụ thể về việc sử dụng, quản lý tổng số tiền thu được. 

Căn cứ vào điều 4 của Nghị quyết số 73/2022/QH15, đấu giá biển số xe ô tô sẽ được thực hiện trực tuyến với phương thức là trả giá lên. Chính phủ sẽ có những quy định cụ thể về thủ tục, trình tự đấu giá biển số xe tại mỗi phiên đấu giá.

Điều 5 của Nghị quyết số 73/2022/QH15 cũng quy định biển số xe được chuyển nhượng cho người tham gia đấu giá trong các trường hợp:

 • Thời hạn tham gia đấu giá biển số xe kết thúc mà chỉ có một người tham gia
 • Nhiều người đăng ký tham gia nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá
 • Nhiều người tham gia nhưng chỉ có duy nhất một người trả giá ít nhất bằng với giá khởi điểm của biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá.
Hình thức đấu giá biển số xe ô tô
Mỗi biển số xe được đưa ra đấu giá sẽ có mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng  (Nguồn: Sưu tầm)

2. Quy định về các biển số xe ô tô được phép đưa ra đấu giá

Điều 2 của Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có những quy định về biển số và tổ chức đứng ra đấu giá tài sản gồm:

 • Biển số ô tô được đưa ra đấu giá phải là biển nền trắng, chữ và số có màu đen, trừ những trường hợp sau:
  • Những biển số được cấp cho ô tô của các doanh nghiệp quân đội làm bên kinh tế;
  • Ô tô của tổ chức, dự án kinh tế liên doanh nước ngoài;
  • Cơ quan đại diện của bộ ngoại giao, các cơ quan đại diện lãnh sự;
  • Các cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và những người nước ngoài làm việc trong các cơ quan;
  • Tổ chức nước ngoài và quốc tế đang được cấp phép để hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định lựa chọn biển số ô tô được cấp phép đưa ra đấu giá quy định cụ thể như sau: 

 • Bộ công an, tổ chức đấu giá tài sản sẽ có trách nhiệm công khai những biển số xe ô tô vẫn chưa được đăng ký, dự kiến được cấp mới trên:
  • Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc đấu giá tài sản
  • Các cổng thông tin điện tử Bộ Công an
  • Các trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông
  • Các trang thông tin điện tử trực tuyến của bên tổ chức đấu giá tài sản.
 • Tổ chức, cá nhân được lựa chọn các biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá
 • Các biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá hoặc đấu giá không thành sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký và quản lý xe theo quy định.
Quy định đấu giá biển số mới nhất
Biển số xe ô tô không đấu giá thành công sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký và quản lý phương tiện (Nguồn: Sưu tầm)

3. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá biển số xe ô tô

Bên cạnh những quy định cụ thể về đối tượng, loại biển và tổ chức tham gia đấu giá, Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô còn nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự. 

3.1 Quyền của người tham gia đấu giá trúng biển số xe ô tô

Căn cứ vào điều 6 của Nghị quyết số 73/2022/QH15, người tham gia đấu giá trúng biển số xe ô tô sẽ được hưởng những quyền lợi như sau:

 • Được cấp văn bản xác nhận trúng biển số ô tô sau khi nộp đủ số tiền đấu giá.
 • Được đăng ký biển số đã trúng đấu giá gắn với các tài sản ô tô thuộc sở hữu cá nhân tại cơ quan Công an - nơi trực tiếp quản lý các biển số ô tô trúng đấu giá hoặc khu vực mà người trúng đấu giá đăng ký thường trú và đặt trụ sở.
 • Được giữ lại biển số xe ô tô trong những trường hợp ô tô bị mất, hư hại không thể sử dụng. Ngoài ra, người trúng đấu giá cũng có quyền chuyển nhượng, tặng, cho, trao đổi để đăng ký cho xe ô tô khác thuộc quyền sở hữu của mình trong thời gian 12 tháng kể từ khi xe ô tô bị mất, bị hỏng không sử dụng được hoặc chuyển giao quyền sở hữu.
 • Được cấp lại biển số ô tô đã trúng đấu giá, các văn bản xác nhận trúng đấu giá biển số ô tô khi bị mờ, hỏng, mất.
 • Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy xác nhận trúng đấu giá biển số ô tô, nếu người trúng đấu giá qua đời nhưng chưa thực hiện các thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số đã trúng đấu giá thì biển số này sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký và quản lý xe. Người thừa kế dựa trên quy định của pháp luật sẽ được nhận lại số tiền mà người trúng đấu giá đã nộp sau khi đã khấu trừ mọi chi phí liên quan.
đấu giá biển số xe ô tô
Cá nhân đấu giá thành công sẽ được cấp lại biển số xe ô tô trong trường hợp biển bị mất, mờ, hư hỏng (Nguồn: Sưu tầm)

3.2 Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá biển số xe ô tô cần phải hoàn tất một số nghĩa vụ theo quy định, cụ thể: 

 • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ban hành các văn bản phê duyệt đấu giá thành công, chủ sở hữu phải nộp đủ số tiền đã quy định. Tiền trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản lệ phí đăng ký và cấp biển số.
 • Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày đã có các văn bản phê duyệt đấu giá thành công, chủ sở hữu phải hoàn tất các thủ tục đăng ký ô tô để có thể gắn biển số trúng đấu giá. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc có những lý do khách quan, người trúng đấu giá sẽ được kéo dài thêm thời gian, nhưng không quá 6 tháng. Sau thời gian cho phép, biển số xe sẽ chuyển vào hệ thống đăng ký và quản lý xe nếu chủ phương tiện vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đăng ký. Trong trường hợp này, cá nhân trúng đấu giá sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán.
 • Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.
đấu giá biển số xe ô tô
Trong thời hạn 15 ngày, người trúng đấu giá cần nộp đủ số tiền đã quy định (Nguồn: Sưu tầm)

Các quyền và nghĩa vụ của cá nhân được tặng cho, trao đổi, chuyển nhượng, để thừa kế tài sản ô tô gắn biển số trúng đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được ban hành sẽ là hành lang pháp lý để cá nhân/tổ chức thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm và sở hữu biển số xe ô tô mong muốn một cách hợp pháp. Điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu mua bán, sử dụng biển số đẹp của người dân đồng thời tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Để cập nhật thêm thông tin về đấu giá biển số xe ô tô cũng như những quy định khác, quý khách hàng có thể truy cập vào website của VinFast. Ngoài ra, tại website này, quý khách hàng có thể tham khảo, đặt cọc online các mẫu ô tô điện thông minh, thời thượng và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ VinFast.

Liên hệ với chúng tôi nếu cần cung cấp, tư vấn thêm về các sản phẩm/dịch vụ của VinFast:

 • Tổng đài trực tư vấn: 1900 23 23 89.
 • Email chăm sóc khách hàng: [email protected] 

>>> Tìm hiểu thêm: 

19/01/2023
Chia sẻ bài viết này