Điều khoản, Pháp lý

Xin lưu ý rằng khi Quý khách truy cập vào Website của chúng tôi, có nghĩa là Quý khách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Website, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. 

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Tài khoản Vinfastauto.com

• Khi đăng ký tài khoản, Quý khách phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Quý khách có thể chọn tạo một tài khoản và cung cấp thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ Email hợp lệ và mật khẩu. Quý khách sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Website. Hơn nữa, Quý khách phải thông báo cho Vinfastauto.com biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Khách Hàng không tuân thủ quy định, hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin của mình, Quý khách đồng ý cho chúng tôi liên hệ với Quý khách về mối quan tâm của Quý khách đối với chúng tôi hoặc qua Email, điện thoại hoặc thông qua bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà Quý khách đã chọn để cung cấp.

• Vinfastauto.com bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của Quý khách tới Website hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào.

• Quý khách có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến Vinfastauto.com qua Email/Hotline hỗ trợ. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo điều khoản sử dụng, Quý khách phải liên hệ với Vinfastauto.com sau khi hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Vinfastauto.com không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào của Khách Hàng liên quan đến mục này.

2. Giao dịch trên Vinfastauto.com

Vinfastauto.com có quyền hủy đơn hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

• Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Vinfastauto.com.

• Khách hàng không đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch và/hoặc cố tình cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình thực hiện giao dịch.

• Vi phạm các quy định của Chính sách Khuyến mại.

• Khi Vinfastauto.com không liên hệ được với Quý khách từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu thanh toán cọc.

3. Điều khoản chung

• Vinfastauto.com bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Vinfastauto.com hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Vinfastauto.com có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Vinfastauto.com mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

• Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Website thương mại điện tử Vinfastauto.com (Vinfastauto.com) sử dụng các loại Cookies khác nhau cho những mục đích chính sau:

• Khi Khách Hàng truy cập Vinfastauto.com lần đầu tiên, Cookies sẽ cho phép lưu trữ tùy chọn điều hướng của Khách Hàng như ngôn ngữ, quốc gia;

• Vinfastauto.com sử dụng phân tích Google Analytics;

• Cookies lưu trữ hành trình Khách Hàng tìm kiếm và các thông tin liên quan.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về Cookies:

1. Cookies thiết yếu

Đây là những Cookies cần thiết để cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ có sẵn thông qua Vinfastauto.com và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Vì đây là các Cookies thiết yếu cho phép Khách Hàng nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

2. Cookies chức năng

Các Cookies này cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Vinfastauto.com và truy cập vào các khu vực an toàn của Vinfastauto.com như mua Sản Phẩm hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt Cookies, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

• Không thể truy cập được một số mục của Vinfastauto.com;

• Hạn chế các dịch vụ Vinfastauto.com có thể cung cấp cho Khách Hàng;

• Vinfastauto.com không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng.

Vinfastauto.com không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3. Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép Vinfastauto.com nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

Ngoài ra, Cookies này cho phép thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng Vinfastauto.com bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Vinfastauto.com. Khi sử dụng các Cookies này, Vinfastauto.com tính và phân tích số lượng Sản phẩm và Dịch vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Vinfastauto.com chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.

Vinfastauto.com không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

4. Cookies cá nhân hóa

Những Cookies này giúp Vinfastauto.com tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Vinfastauto.com ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.

Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

• Một số trang trên Vinfastauto.com sẽ không thể hiển thị chính xác (ví dụ các chương trình ưu đãi);

• Hỗ trợ trực tuyến mà Vinfastauto.com cung cấp bị hạn chế;

• Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

5. Cookies tiếp thị và quảng cáo

Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.

Những Cookies này cho phép Vinfastauto.com xác định:

• Nội dung Website Khách Hàng truy cập;

• Sản phẩm Khách Hàng tìm kiếm;

• Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên Website khác;

• Website Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Vinfastauto.com.

Cookies tiếp thị được cài đặt trên Vinfastauto.com bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Vinfastauto.com và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:

• Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Vinfastauto.com;

• Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;

• Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;

• Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Vinfastauto.com.

Vinfastauto.com cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu của Khách Hàng. Theo đó, Vinfastauto.com tuân thủ hai nguyên tắc sau:

• Vinfastauto.com không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Vinfastauto.com không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.

• Vinfastauto.com không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Vinfastauto.com.

Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều Trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.

Để hỗ trợ Khách Hàng thực hiện quy trình chặn Cookies mới, nhận thông báo về Cookies mới hoặc tắt Cookies, Vinfastauto.com cung cấp đường link dẫn tới bộ phận "Trợ giúp" của một số trình duyệt phổ biến nhất như sau:

• Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/vn/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,

• Safari™: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=vn,

• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=vn,

• Firefox™: https://support.mozilla.org/vn/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences,

• Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/vn/cookies.html.

Để biết thêm thông tin về cách thức Cookies và tiếp thị nhắm mục tiêu hoạt động, Quý khách có thể tham khảo các Website: www.youronlinechoices.eu và  www.allaboutcookies.org.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website thương mại điện tử Vinfastauto.com bao gồm: Thông tin về Họ tên, email, số điện thoại... Đây là các thông tin mà Vinfastauto.com cần Khách Hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ và để Vinfastauto.com liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Vinfastauto.com cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vinfastauto.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vinfastauto.com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vinfastauto.com tại https://Vinfastauto.com.

Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Vinfastauto.com từ các website khác không phải là website chính thức của Vinfastauto.com.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ VinFast (“Công ty”) sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Vinfastauto.com;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

- Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vinfastauto.com;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Vinfastauto.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng tham gia vào Vinfastauto.com.

• Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vinfastauto.com.

• Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng:

Vinfastauto.com không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Vinfastauto.com cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán,…), hoặc các trường hợp được nêu tại mục (*) dưới đây.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Vinfastauto.com sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng  khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Vinfastauto.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

(*) Vinfastauto.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Vinfastauto.com có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Vinfastauto.com hoặc bên thứ ba được Vinfastauto.com ủy quyền tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Vinfastauto.com sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Vinfastauto.com: Vinfastauto.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Vinfastauto.com. Việc chia sẻ này giúp Vinfastauto.com có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Công ty được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty: Vinfastauto.com có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách Hàng. Vinfastauto.com cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Vinfastauto.com sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Vinfastauto.com có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Vinfastauto.com sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

• Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ VinFast

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

Điện thoại: 024 39749999

• Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Vinfastauto.com thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Vinfastauto.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vinfastauto.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

• Vinfastauto.com luôn nỗ lực thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin, hình ảnh và tài liệu về Sản Phẩm trên Vinfastauto.com là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Vinfastauto.com có quyền thay đổi thông tin Sản Phẩm mà không cần báo trước. Thông tin chính thức được cung cấp và quy định tại thỏa thuận và hợp đồng mua bán.

• Trường hợp Công ty phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật Công ty, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), Vinfastauto.com có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Sản Phẩm mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá trước khi ký Hợp đồng Mua bán sẽ được cung cấp bởi Vinfastauto.com và quyết định cuối cùng thuộc về Vinfastauto.com.

• Vinfastauto.com được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Công ty không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

• Vinfastauto.com có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, bao gồm trang của các Công ty, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay thương tổn nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

• Khi thực hiện các giao dịch trên Vinfastauto.com, Khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty.

• Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinfastauto.com để được giải đáp.

Nguyên tắc và quy định chung

- Vinfastauto.com là sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các Thương Nhân có nhu cầu đăng tin, chào bán các sản phẩm hoặc các dịch vụ liên quan; và đã ký hợp đồng với Vinfastauto.com để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Thương Nhân”). 

- Khách Hàng tham gia giao dịch trên Vinfastauto.com là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Vinfastauto.com; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Vinfastauto.com cung cấp hoặc liên quan đến Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

- Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Vinfastauto.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).

- Mọi hoạt động mua bán trên Vinfastauto.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vinfastauto.com. 

- Bằng việc tham gia giao dịch trên Vinfastauto.com, Thương Nhân/ Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

Quy trình giao dịch

Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng

- Bước 1: Khách Hàng đăng ký tài khoản trên website Vinfastauto.com để được những hỗ trợ tốt nhất từ phía Vinfastauto.com về kỹ thuật hoặc những vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh từ những giao dịch được đăng tin tại Vinfastauto.com.

- Bước 2: Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”).

- Bước 3.1 – với các sản phẩm Ô tô - Khách Hàng xác nhận điều khoản các khoản đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán qua cổng thanh toán.

   Hoặc

  Bước 3.2 – với các sản phẩm Xe Máy Điện, Linh Phụ Kiện, Dịch Vụ - Khách Hàng thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán qua cổng thanh toán.

- Bước 4: Khách Hàng hoàn tất ký Hợp Đồng tại văn phòng/ showroom/ cơ sở kinh doanh của Thương Nhân.

- Bước 5: Khách Hàng hoàn tất thanh toán theo tiến độ.

- Bước 6: Khách Hàng nhận giao sản phẩm theo quy định.

Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân

Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân và Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Hợp Đồng”), theo đó:

Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:

-  Thương Nhân ký Hợp Đồng với Vinfastauto.com;

-  Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên Vinfastauto.com theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;

-  Thương Nhân sẽ thanh toán cho Vinfastauto.com chi phí hoa hồng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng;

-  Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vinfastauto.com.

Quy trình đăng thông tin trên website

Bước 1: Nhận thông tin sản phẩm đăng bán từ Thương Nhân thông qua hợp đồng dịch vụ;

Bước 2: Duyệt hoặc kiểm soát thông tin theo quy trình, quy định nội bộ đã phê duyệt về các thông tin mà Thương Nhân cung cấp để đăng ký đăng thông tin trên website. Nếu thông tin đảm bảo đúng quy định thì thực hiện tiếp bước 3. Nếu thông tin không đảm bảo yêu cầu Thương Nhân sửa đổi, bổ sung thêm thông tin.

Bước 3: Đăng thông tin lên trang chủ website theo quy định.

Bước 4: Kiểm tra lại phần thông tin đăng mới. Sửa đổi, bổ sung những thông tin chưa chính xác ngay sau khi phát hiện và đăng thông tin đính chính về thông tin chưa chính xác.

Chính sách bảo hành

Sàn TMĐT Vinfastauto.com áp dụng chính sách bảo hành theo quy định của Nhà sản xuất.

Chính sách hoàn trả hàng

Với Sản Phẩm sau khi Thương Nhân đã xuất hóa đơn, Khách Hàng không được hoàn trả hàng.

Bảo vệ thông tin Khách Hàng

• Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinfastauto.com bao gồm: Thông tin tài khoản Thành viên (Họ tên, mật khẩu đăng nhập, email, số điện thoại). Đây là các thông tin mà Vinfastauto.com cần Khách Hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vinfastauto.com liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.

Sàn TMĐT Vinfastauto.com cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vinfastauto.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vinfastauto.com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vinfastauto.com tại https://Vinfastauto.com/

Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Vinfastauto.com từ các website khác không phải là website chính thức của Vinfastauto.com.

• Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty Vin3S sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com;

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng tham gia vào Vinfastauto.com.

• Thời gian lưu trữ thông tin;

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com.

• Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng:

Vinfastauto.com không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Vinfastauto.com cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán,…), hoặc các trường hợp được nêu tại mục (*)

Ngoài các trường hợp nêu trên, Vinfastauto.com sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng  khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Vinfastauto.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

(*) Vinfastauto.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Vinfastauto.com có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Vinfastauto.com tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Vinfastauto.com sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Vinfastauto.com: Vinfastauto.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Vinfastauto.com. Việc chia sẻ này giúp Vinfastauto.com có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Công ty Vin3S được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty Vin3S: Vinfastauto.com có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương Nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách Hàng. Vinfastauto.com cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Vinfastauto.com sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Vinfastauto.com có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Vinfastauto.com sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

• Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIN3S

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Điện thoại: 0435651092

• Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vinfastauto.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Quản lý thông tin xấu

Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích của Vinfastauto.com vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vinfastauto.com và đối tác của Vinfastauto.com. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Vinfastauto.com và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

Công ty Vin3S có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Vinfastauto.com bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Công ty Vin3S có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm .

Vinfastauto.com có quyền quyết định lưu giữ hay loại bỏ thông tin đã đăng trên website mà không cần báo trước đối với tất cả các sản phẩm vi phạm quy chế của website này trong danh mục sản phẩm Nhà nước cấm. Việc kiểm tra đăng thông tin liên tục nhằm mục đích khuyến cáo Thương Nhân cung cấp thông tin chính xác không nằm trong danh mục cấm nhằm đảm bảo lợi chung chính đáng cho Khách Hàng.

Những thông tin được đăng trên Vinfastauto.com đều phải thõa mãn yêu cầu về:

-  Ngôn ngữ: không thô tục, không kích thích, không lăng mạ, không chống nhà nước

-  Thông tin dịch vụ: phải xác thực trước khi đăng

-  Hình ảnh: Phải phù hợp với sản phẩm, không có những hình ảnh chống phá nhà nước

Mọi thông tin trước khi được đăng trên Vinfastauto.com đều sẽ được BQL duyệt trước khi đến với người sử dụng dịch vụ

Các quy định về chế tài:

-  Đối với các hành vi bị cấm nêu trên nếu Thương Nhân cố tình hoặc không cố tình vi phạm đều được Vinfastauto.com giải quyết theo các phương án sau :

-  Nếu vi phạm lần 1: Vinfastauto.com sẽ gửi email đến cho Thương Nhân vi phạm, kèm theo các nội dung đã vi phạm để thông báo và yêu cầu Thương Nhân xóa bỏ những nội dung vi phạm.

-  Nếu vi phạm lần 2: Vinfastauto.com sẽ gửi email đến cho Thương Nhân vi phạm, kèm theo nội dung đã vi phạm để thông báo, đồng thời tất cả các nội dung vi phạm đều sẽ bị gỡ xuống. Thương Nhân sẽ phải liên hệ với ban quản trị Vinfastauto.com để tiếp tục đăng Sản Phẩm.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật của Vinfastauto.com sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Công ty Vin3S không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Vinfastauto.com, trừ trường hợp những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty Vin3S.

Quyền và trách nhiệm của Công ty Vin3S

Quyền của Công ty Vin3S:

Yêu cầu và Công bố: Tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác của Thương Nhân.

Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng giữa Công ty Vin3S và Thương Nhân.

Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Vinfastauto.com.

Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách Khách Hàng của Khách Hàng và quyền truy cập/sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Tài Khoản Vinfastauto.com”) bất cứ thời điểm nào nếu Công ty Vin3S nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Vinfastauto.com và/hoặc Thương Nhân khác trên Vinfastauto.com mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, Công ty Vin3S sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Vinfastauto.com theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với website https://Vinfastauto.com bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website https://Vinfastauto.com là của Công ty Vin3S. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website https://Vinfastauto.com phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Công ty Vin3S.

Trách nhiệm của Công ty Vin3S:

Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định Pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinfastauto.com.

Yêu cầu Thương Nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Thương Nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các Khách Hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Thương Nhân và thông tin cá nhân của Khách Hàng.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách Hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách Hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ Khách Hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy định Pháp luật .

Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho Khách Hàng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quyền và trách nhiệm của Thương Nhân trên website Vinfastauto.com

Quyền của Thương Nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com theo quy định của Quy Chế Hoạt Động Vinfastauto.com;

Được bán Sản Phẩm trên Vinfastauto.com theo quy định của Quy Chế Hoạt Động và Hợp Đồng đã ký giữa Thương Nhân và Công ty Vin3S (sau đây gọi là “Hợp Đồng”);

Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

Trách nhiệm của Thương Nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Công bố các thông tin: Tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin để Khách Hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên ứng dụng.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế Hoạt Động.

Thương Nhân phải đảm bảo tuân thủ quy định của Hợp Đồng.

Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty Vin3S và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm Quy Chế Hoạt Động và/hoặc Hợp Đồng.

Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên Vinfastauto.com

Quyền của Khách Hàng tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Vinfastauto.com với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Vinfastauto.com.

Được tự do mua Sản Phẩm trên Vinfastauto.com theo quy định của Quy Chế Vinfastauto.com.

Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com.

Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.

Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Trách nhiệm của Khách Hàng tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Công ty Vin3S về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

Khi thực hiện giao dịch trên Vinfastauto.com, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Vinfastauto.com là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Khi mở Tài Khoản Vinfastauto.com, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Vinfastauto.com. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Vinfastauto.com của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Vinfastauto.com của Khách Hàng.

Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty Vin3S và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế của Vinfastauto.com.

Thông báo ngay với Công ty Vin3S theo địa chỉ cung cấp tại Quy Chế Vinfastauto.com khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Vinfastauto.com.

Tuân thủ quy định của Quy Chế và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Phân định trách nhiệm giữa Thương Nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp,…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với Khách Hàng

Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vinfastauto.com.

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Công ty Vin3S có trách nhiệm hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng.

Thương Nhân có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com theo quy định tại Hợp Đồng giữa Thương Nhân và Vinfastauto.com.

Khách Hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.

Quy trình giải quyết tranh chấp:

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty Vin3S sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty Vin3S đã công bố.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty Vin3S đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách Hàng không quá 7 ngày.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bên có liên quan để thực hiện (Các bộ phận chịu trách nhiệm về vấn đề đó của Công ty Vin3S như: Bộ phận Bán hàng, Bộ phận Tư vấn…; Thương Nhân; Người bán hàng trên Vinfastauto.com;…) và gọi điện xác nhận với Khách Hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Điều khoản cam kết và áp dụng

-  Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Vinfastauto.com. Vinfastauto.com có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Vinfastauto.com. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Vinfastauto.com.

-  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Quy Chế; Hợp Đồng; và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch.

-  Vinfastauto.com, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

-  Địa chỉ liên lạc chính thức của Vinfastauto.com:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIN3S

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0435651092.

Email: [email protected]

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện về việc đặt cọc mua xe VinFast này (“Điều Khoản Đặt Cọc”) trước khi quyết định đặt bất kỳ sản phẩm nào từ Vinfastauto.com. Bằng việc xác nhận đồng ý với nội dung Điều Khoản Đặt Cọc và hoàn tất việc chuyển tiền đặt cọc, Khách Hàng được hiểu rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Đặt Cọc. 
ĐIỀU 1. THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
1.1.    Để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng mua bán xe ô tô VinFast (“Hợp Đồng Mua Bán”) sẽ được ký kết trực tiếp giữa Khách Hàng và Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VinFast (MSDN: 0108926276) (“VinFast Trading”), Khách Hàng đồng ý đặt cọc cho VinFast Trading để mua xe ô tô VinFast với thông tin về sản phẩm được Khách Hàng lựa chọn và xác nhận (“Đơn Hàng”) cùng với Điều Khoản Đặt Cọc này, theo các nội dung dưới đây.
1.2.    Việc Khách Hàng thực hiện việc đặt hàng, chấp thuận Điều Khoản Đặt Cọc này và thực hiện việc thanh toán Tiền Đặt Cọc (như được định nghĩa dưới đây) cùng với việc VinFast Trading xác nhận Đơn Hàng tạo thành thỏa thuận đặt cọc có hiệu lực pháp lý ràng buộc Khách Hàng và VinFast Trading (“Thỏa Thuận Đặt Cọc”). Khách Hàng cam kết đồng ý và tuân thủ đầy đủ chính sách bán hàng của VinFast Trading, chính sách của Vinfastauto.com tại thời điểm đặt cọc cũng như toàn bộ nội dung của Điều Khoản Đặt Cọc và Hợp Đồng Mua Bán do VinFast Trading cung cấp.
ĐIỀU 2. TIỀN ĐẶT CỌC
2.1.    Khách Hàng đặt cọc cho VinFast Trading …VNĐ (Bằng chữ: ...) (“Tiền Đặt Cọc”) để mua xe ô tô nhãn hiệu VinFast với thông tin nêu tại Điều 1 Điều Khoản Đặt Cọc và theo các điều kiện và điều khoản nêu tại Hợp Đồng Mua Bán theo mẫu được VinFast Trading công bố và được chấp thuận bởi Khách Hàng trong quá trình đặt hàng tại Vinfastauto.com (Quý Khách Hàng vui lòng truy cập vào link này để xem lại đầy đủ nội dung Hợp Đồng Mua Bán mẫu).    
2.2.    Khách Hàng chuyển Tiền Đặt Cọc cho VinFast Trading bằng một trong các cách thức sau:
-    Thanh toán qua thẻ tín dụng;
-    Thanh toán qua ATM nội địa;
-    Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của VinFast Trading với thông tin như sau:
Tên chủ tài khoản: …
Số tài khoản: …
Ngân hàng: …
Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được Tiền Đặt Cọc, VinFast Trading sẽ gửi cho Khách Hàng thông báo xác nhận về việc đặt cọc và thời gian, địa điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Việc đặt cọc được coi là có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông báo xác nhận Đơn Hàng của VinFast Trading gửi từ địa chỉ Email: … (“Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc”). 
2.3.    Thời hạn đặt cọc (“Thời Hạn Đặt Cọc”) bắt đầu từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc tới ngày Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán, nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc. Trong Thời Hạn Đặt Cọc, Tiền Đặt Cọc không phát sinh lãi; Khách Hàng không được chuyển giao hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận Đặt Cọc hoặc yêu cầu rút lại Tiền Đặt Cọc.
2.4.    Tiền Đặt Cọc được xử lý như sau:
2.4.1    Trong Thời Hạn Đặt Cọc:
(a)     Hai Bên hoàn tất thủ tục ký kết Hợp Đồng Mua Bán thì Tiền Đặt Cọc được chuyển đổi thành khoản thanh toán đợt 1 của Hợp Đồng Mua Bán;
(b)    Khách Hàng không ký Hợp Đồng Mua Bán trong thời gian và tại địa điểm mà VinFast Trading thông báo thì VinFast Trading được quyền chấm dứt hiệu lực của Điều Khoản Đặt Cọc này và giữ lại/sở hữu Tiền Đặt Cọc.
2.4.2    Nếu vì bất kỳ lý do gì mà VinFast Trading không thông báo cho Khách Hàng về thời gian và địa điểm để Khách Hàng tới ký Hợp Đồng Mua Bán muộn nhất vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Đặt Cọc thì Khách Hàng được nhận lại toàn bộ Tiền Đặt Cọc, trừ trường hợp các Bên đạt được thỏa thuận mới về thời gian ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Trong trường hợp này, ngoài việc hoàn trả Tiền Đặt Cọc, VinFast Trading không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào khác cho Khách Hàng.
2.4.3    Ngoại trừ các biện pháp xử lý Tiền Đặt Cọc được quy định trong Điều Khoản Đặt Cọc này không Bên nào phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào cho Bên còn lại hoặc phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào khác.
ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH CHUNG
3.1    VinFast Trading được quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận Đặt Cọc cho bất kỳ bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các đại lý/nhà phân phối chính thức của VinFast Trading) với điều kiện không làm thay bất lợi quyền lợi của Khách Hàng. 
3.2    Khách Hàng không được quyền thay đổi loại xe, màu xe và các thông số khác với quy định tại Điều 1 bên trên.
3.3    Thỏa Thuận Đặt Cọc có hiệu lực ràng buộc Các Bên kể từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc và chấm dứt khi:
3.3.1    Hết Thời Hạn Đặt Cọc nêu tại Điều 2.3 mà Khách Hàng không hoàn tất việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán và VinFast Trading quyết định chấm dứt hiệu lực của Thỏa Thuận Đặt Cọc; hoặc
3.3.2    Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán trong Thời Hạn Đặt Cọc; hoặc
3.3.3    Các trường hợp khác theo thỏa thuận của Hai Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
3.4    Thỏa Thuận Đặt Cọc được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa Thuận Đặt Cọc trước tiên sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên vẫn không đạt được thỏa thuận thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. 

 

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “VinFast”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của VinFast (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”). 

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng. 

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
 2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
 3. Thu thập và sử dụng cookies
 4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
 5. Vị trí của thông tin cá nhân
 6. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Truy cập và lựa chọn
 1. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 1. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
 2. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 3. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh châu Âu
 1. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập 

1.     Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi cho quý khách.

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

 • Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi. 
 • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. 
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn. 

2.     Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm: 

 • Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình ưu đãi và thanh toán.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện chất lượng và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách. 
 • Liên lạc với quý khách: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách.
 • Tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách. 
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

3.     Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu tâm đến các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn. 
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Cải thiện an ninh.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Cookie cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi quý khách tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. 

Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4.     Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân cho Tập đoàn Vingroup, và các công ty con của Tập đoàn Vingroup, các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách tương tự.

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quý khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó. 
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,... dành cho quý khách. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp VinFast hoặc phần lớn tài sản của VinFast được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi được phép tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng.
 • Tùy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các quy định trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

5.     Vị trí của thông tin cá nhân

VinFast có địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam và các công ty con khác của Vingroup và VinFast có trụ sở tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. 

6.     Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Tại VinFast, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách.

 • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

7.     Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.   

8.     Truy cập và lựa chọn

Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 • Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập vào tài khoản của quý khách tại các ứng dụng chính thức của VinFast để thực hiện. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.
 • Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng gửi từ chối dịch vụ quảng cáo theo cú pháp được hướng dẫn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với quý khách). Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách. 
 • Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng lựa chọn “Hủy theo dõi” trên email đã đăng ký của quý khách hoặc gửi email đến [email protected]
 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

9.     Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu quý khách dưới 18 tuổi, quý khách phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại VinFast hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

    Email: [email protected] Điện thoại/Tel: 1900-232389

Địa chỉ/Address: Tầng 7, Toà Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside Long Biên, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về quý khách và tài khoản của quý khách. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho quý khách được quyền lựa chọn.

12. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh châu Âu

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

 • Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân. Vinfast (địa chỉ tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị Trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các thông tin cá nhân được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. 
 • Xử lý. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:

o Cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc với tổ chức mà quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, để phản hồi các yêu cầu từ quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;

  • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này;

o Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;

  • Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
  • Dựa trên sự chấp thuận của quý khách.
 • Quyền của quý khách. Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau:
  • hỏi chúng tôi có đang nắm giữ thông tin cá nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý; 
  • yêu cầu đính chính thông tin cá nhân không chính xác;
  • yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
  • yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý thông tin cá nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp;
  • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
  • yêu cầu luân chuyển thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và
  • gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu bạn tin rằng chúng tôi vi phạm quyền riêng tư của mình.

Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và quý khách là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách không phải là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục 11 ở trên.

Khi quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.

Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách được thu thập và lưu trữ tại Liên Minh Châu Âu ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.

13. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi

Quý khách chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi quý khách:

 • tìm kiếm, đăng ký hoặc mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi; 
 • tạo hoặc quản lý tài khoản của quý khách;
 • cấu hình cài đặt của quý khách cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của VinFast;
 • mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của VinFast (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);   
 • cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý khách trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của VinFast (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
 • liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email;
 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác; 
 • đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của VinFast hoặc các địa điểm tương tự.

Tùy thuộc vào việc quý khách sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác; 
 • thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;
 • thông tin về vị trí của quý khách;
 • thông tin về tổ chức của quý khách và đầu mối liên hệ của quý khách, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của quý khách;
 • tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác; 
 • nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;
 • hình ảnh của quý khách (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của quý khách khi quý khách tham dự một sự kiện của VinFast hoặc sử dụng một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch; 
 • thông tin tài chính và doanh nghiệp; và
 • Số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác.

Thông tin tự động

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi quý khách:

 • truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi quý khách sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);
 • tải nội dung từ chúng tôi; 
 • mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và
 • tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

 • thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách;
 • thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;
 • vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quý khách;
 • thông tin xác thực và bảo mật;
 • thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;
 • Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của quý khách, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật ký khác;
 • nội dung quý khách đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 • địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và
 •  thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

Thông tin từ các nguồn khác

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 • thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
 • thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của quý khách với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và
 • thông tin lịch sử tín dụng.

Sàn giao dịch thương mại điện tử https://Vinfastauto.com (sau đây gọi tắt là Vinfastauto.com) là một sản phẩm của Công ty TNHH Đâu tư và Dịch vụ Vin3S, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106892021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/07/2015 (sau đây gọi là “Công ty Vin3S”). 

Với sứ mệnh mang đến cho Khách Hàng kênh tìm kiếm, giao dịch về ô tô, xe máy điện nhanh chóng và tiện lợi, Vinfastauto.com được định nghĩa là phương thức giao dịch của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra kênh mua bán ô tô, xe máy điện trực tuyến đặc sắc chưa từng có tại Việt Nam. Vinfastauto.com là bước đi đột phá, tiên phong trong việc thay đổi thói quen mua bán ô tô, xe máy điện trên thị trường nhằm mang đến cho Khách Hàng sự minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho Khách Hàng và xã hội.

 1. Nguyên tắc và quy định chung
 • Vinfastauto.com là sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các Thương Nhân có nhu cầu đăng tin, chào bán các sản phẩm hoặc các dịch vụ liên quan; và đã ký hợp đồng với Vinfastauto.com để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Thương Nhân”). 
 • Khách Hàng tham gia giao dịch trên Vinfastauto.com là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Vinfastauto.com; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Vinfastauto.com cung cấp hoặc liên quan đến Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
 • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Vinfastauto.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).
 • Mọi hoạt động mua bán trên Vinfastauto.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vinfastauto.com. 
 • Bằng việc tham gia giao dịch trên Vinfastauto.com, Thương Nhân/ Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.
 1. Quy trình giao dịch
  1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng
 • Bước 1: Khách Hàng đăng ký tài khoản trên website Vinfastauto.com để được những hỗ trợ tốt nhất từ phía Vinfastauto.com về kỹ thuật hoặc những vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh từ những giao dịch được đăng tin tại Vinfastauto.com.
 • Bước 2: Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”).
 • Bước 3.1 – với các sản phẩm Ô tô - Khách Hàng xác nhận điều khoản các khoản đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán qua cổng thanh toán.

            Hoặc

            Bước 3.2 – với các sản phẩm Xe Máy Điện, Linh Phụ Kiện, Dịch Vụ - Khách Hàng thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán qua cổng thanh toán.

 • Bước 4: Khách Hàng hoàn tất ký Hợp Đồng tại văn phòng/ showroom/ cơ sở kinh doanh của Thương Nhân.
 • Bước 5: Khách Hàng hoàn tất thanh toán theo tiến độ.
 • Bước 6: Khách Hàng nhận giao sản phẩm theo quy định.


  1. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân

Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân và Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Hợp Đồng”), theo đó:

Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:

  • Thương Nhân ký Hợp Đồng với Vinfastauto.com;
  • Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên Vinfastauto.com theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
  • Thương Nhân sẽ thanh toán cho Vinfastauto.com chi phí hoa hồng[TNNT(3] [QTH(4]  theo thỏa thuận tại Hợp Đồng;
  • Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vinfastauto.com.

Quy trình đăng thông tin trên website

Bước 1: Nhận thông tin sản phẩm đăng bán từ Thương Nhân thông qua hợp đồng dịch vụ;

Bước 2: Duyệt hoặc kiểm soát thông tin theo quy trình, quy định nội bộ đã phê duyệt về các thông tin mà Thương Nhân cung cấp để đăng ký đăng thông tin trên website. Nếu thông tin đảm bảo đúng quy định thì thực hiện tiếp bước 3. Nếu thông tin không đảm bảo yêu cầu Thương Nhân sửa đổi, bổ sung thêm thông tin.

Bước 3: Đăng thông tin lên trang chủ website theo quy định.

Bước 4: Kiểm tra lại phần thông tin đăng mới. Sửa đổi, bổ sung những thông tin chưa chính xác ngay sau khi phát hiện và đăng thông tin đính chính về thông tin chưa chính xác.

 1. Chính sách bảo hành

Sàn TMĐT Vinfastauto.com áp dụng chính sách bảo hành theo quy định của Nhà sản xuất.

 1. Chính sách hoàn trả hàng

Với Sản Phẩm sau khi Thương Nhân đã xuất hóa đơn, Khách Hàng không được hoàn trả hàng.

 1. Bảo vệ thông tin Khách Hàng
 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinfastauto.com bao gồm: Thông tin tài khoản Thành viên (Họ tên, mật khẩu đăng nhập, email, số điện thoại). Đây là các thông tin mà Vinfastauto.com cần Khách Hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vinfastauto.com liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.

Sàn TMĐT Vinfastauto.com cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vinfastauto.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vinfastauto.com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vinfastauto.com tại https://Vinfastauto.com/

Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Vinfastauto.com từ các website khác không phải là website chính thức của Vinfastauto.com.

 • Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty Vin3S sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com;

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng tham gia vào Vinfastauto.com.

 • Thời gian lưu trữ thông tin;

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng:

Vinfastauto.com không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Vinfastauto.com cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán,…), hoặc các trường hợp được nêu tại mục (*)

Ngoài các trường hợp nêu trên, Vinfastauto.com sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng  khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Vinfastauto.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

(*) Vinfastauto.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Vinfastauto.com có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Vinfastauto.com tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Vinfastauto.com sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Vinfastauto.com: Vinfastauto.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Vinfastauto.com. Việc chia sẻ này giúp Vinfastauto.com có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Công ty Vin3S được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty Vin3S: Vinfastauto.com có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương Nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách Hàng. Vinfastauto.com cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Vinfastauto.com sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Vinfastauto.com có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Vinfastauto.com sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIN3S

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Điện thoại: 0435651092

 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Vinfastauto.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vinfastauto.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Quản lý thông tin xấu

Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích của Vinfastauto.com vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vinfastauto.com và đối tác của Vinfastauto.com. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Vinfastauto.com và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

Công ty Vin3S có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Vinfastauto.com bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Công ty Vin3S có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm .

Vinfastauto.com có quyền quyết định lưu giữ hay loại bỏ thông tin đã đăng trên website mà không cần báo trước đối với tất cả các sản phẩm vi phạm quy chế của website này trong danh mục sản phẩm Nhà nước cấm. Việc kiểm tra đăng thông tin liên tục nhằm mục đích khuyến cáo Thương Nhân cung cấp thông tin chính xác không nằm trong danh mục cấm nhằm đảm bảo lợi chung chính đáng cho Khách Hàng.

Những thông tin được đăng trên Vinfastauto.com đều phải thõa mãn yêu cầu về:

 • Ngôn ngữ: không thô tục, không kích thích, không lăng mạ, không chống nhà nước
 • Thông tin dịch vụ: phải xác thực trước khi đăng
 • Hình ảnh: Phải phù hợp với sản phẩm, không có những hình ảnh chống phá nhà nước

Mọi thông tin trước khi được đăng trên Vinfastauto.com đều sẽ được BQL duyệt trước khi đến với người sử dụng dịch vụ

Các quy định về chế tài:

 • Đối với các hành vi bị cấm nêu trên nếu Thương Nhân cố tình hoặc không cố tình vi phạm đều được Vinfastauto.com giải quyết theo các phương án sau :
 • Nếu vi phạm lần 1: Vinfastauto.com sẽ gửi email đến cho Thương Nhân vi phạm, kèm theo các nội dung đã vi phạm để thông báo và yêu cầu Thương Nhân xóa bỏ những nội dung vi phạm.
 • Nếu vi phạm lần 2: Vinfastauto.com sẽ gửi email đến cho Thương Nhân vi phạm, kèm theo nội dung đã vi phạm để thông báo, đồng thời tất cả các nội dung vi phạm đều sẽ bị gỡ xuống. Thương Nhân sẽ phải liên hệ với ban quản trị Vinfastauto.com để tiếp tục đăng Sản Phẩm.
 1. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật của Vinfastauto.com sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Công ty Vin3S không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Vinfastauto.com, trừ trường hợp những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty Vin3S.

 1. Quyền và trách nhiệm của Công ty Vin3S

Quyền của Công ty Vin3S:

Yêu cầu và Công bố: Tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác của Thương Nhân.

Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng giữa Công ty Vin3S và Thương Nhân.

Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Vinfastauto.com.

Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách Khách Hàng của Khách Hàng và quyền truy cập/sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Vinfastauto.com (sau đây gọi là “Tài Khoản Vinfastauto.com”) bất cứ thời điểm nào nếu Công ty Vin3S nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Vinfastauto.com và/hoặc Thương Nhân khác trên Vinfastauto.com mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, Công ty Vin3S sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Vinfastauto.com theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với website https://Vinfastauto.com bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website https://Vinfastauto.com là của Công ty Vin3S. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website https://Vinfastauto.com phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Công ty Vin3S.

 

Trách nhiệm của Công ty Vin3S:

Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định Pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinfastauto.com.

Yêu cầu Thương Nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Thương Nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các Khách Hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Thương Nhân và thông tin cá nhân của Khách Hàng.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách Hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách Hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ Khách Hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy định Pháp luật .

Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho Khách Hàng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 1. Quyền và trách nhiệm của Thương Nhân trên website Vinfastauto.com

Quyền của Thương Nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com theo quy định của Quy Chế Hoạt Động Vinfastauto.com;

Được bán Sản Phẩm trên Vinfastauto.com theo quy định của Quy Chế Hoạt Động và Hợp Đồng đã ký giữa Thương Nhân và Công ty Vin3S (sau đây gọi là “Hợp Đồng);

Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

Trách nhiệm của Thương Nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Công bố các thông tin: Tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin để Khách Hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên ứng dụng.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế Hoạt Động.

Thương Nhân phải đảm bảo tuân thủ quy định của Hợp Đồng.

Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty Vin3S và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm Quy Chế Hoạt Động và/hoặc Hợp Đồng.

 1. Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên Vinfastauto.com

Quyền của Khách Hàng tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Vinfastauto.com với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Vinfastauto.com.

Được tự do mua Sản Phẩm trên Vinfastauto.com theo quy định của Quy Chế Vinfastauto.com.

Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com.

Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.

Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Trách nhiệm của Khách Hàng tham gia Sàn giao dịch TMĐT:

Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Công ty Vin3S về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

Khi thực hiện giao dịch trên Vinfastauto.com, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Vinfastauto.com là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Khi mở Tài Khoản Vinfastauto.com, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Vinfastauto.com. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Vinfastauto.com của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Vinfastauto.com của Khách Hàng.

Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty Vin3S và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế của Vinfastauto.com.

Thông báo ngay với Công ty Vin3S theo địa chỉ cung cấp tại Quy Chế Vinfastauto.com khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Vinfastauto.com.

Tuân thủ quy định của Quy Chế và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

 1. Phân định trách nhiệm giữa Thương Nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp,…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với Khách Hàng

Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vinfastauto.com.

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Vinfastauto.com không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Công ty Vin3S có trách nhiệm hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng.

Thương Nhân có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinfastauto.com theo quy định tại Hợp Đồng giữa Thương Nhân và Vinfastauto.com.

Khách Hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.

Quy trình giải quyết tranh chấp:

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty Vin3S sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty Vin3S đã công bố.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty Vin3S đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách Hàng không quá 7 ngày.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bên có liên quan để thực hiện (Các bộ phận chịu trách nhiệm về vấn đề đó của Công ty Vin3S như: Bộ phận Bán hàng, Bộ phận Tư vấn…; Thương Nhân; Người bán hàng trên Vinfastauto.com;…..) và gọi điện xác nhận với Khách Hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

 1. Điều khoản cam kết và áp dụng
 • Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Vinfastauto.com. Vinfastauto.com có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Vinfastauto.com. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Vinfastauto.com.
 • Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Quy Chế; Hợp Đồng; và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch.
 • Vinfastauto.com, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • Địa chỉ liên lạc chính thức của Vinfastauto.com:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIN3S

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0435651092.

Email: [email protected]

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIN3S
Giám đốc Khối Thông tin

 

 

 

 


DƯƠNG MINH VIỆT

 


 [BĐT(1]Anh chị VF bổ sung hình ảnh giúp em ạ. Anh chỉ sử dụng website uat của VF

Tên miền:

https://demo-ap01-vinhomes.demandware.net/on/demandware.store/Sites-app_vinfast_vn-Site/vi_VN/Home-Show

Account: storefront

Passwword: 123qweVHO

Nếu cần hướng dẫn về phần chụp ảnh anh chị liên lạc chị Trang – nhà thầu Luật Hùng Sơn: 0977 324 166

 [a2]Đã nhận đầy đủ hình ảnh

 [TNNT(3]Bổ sung

 [QTH(4]Trong đề án thì đang là free nhé. Cần sửa lại nội dung này.

Chính sách đổi trả:

+ Tất cả các sản phẩm xe máy điện và ô tô của VinFast có chính sách bảo hành và bảo dưỡng định kỳ tại các Showroom và Đại lý trên toàn quốc nên không áp dụng chính sách đổi trả.

+ Riêng với Chương trình triệu hồi được áp dụng để xử lý miễn phí các lỗi liên quan đến chất lượng và liên quan đến an toàn cho các xe đang lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật. Chương trình triệu hồi sửa chữa được áp dụng cho cả những xe đã hết thời hạn bảo hành.

Hiện tại VinFast áp dụng phân phối sản phẩm thông qua Hệ thống Showroom và Đại lý trên toàn quốc nên tạm thời không áp dụng chính sách vận chuyển trực tiếp đến Khách hàng mua hàng tại sàn TMĐT.