Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp biển số định danh mới nhất 2023

Từ ngày 15/8/2023, quy định về việc định danh biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, người dân cần nắm được những thủ tục đăng ký cấp biển số định danh để thực hiện chuyển đổi, đăng ký mới phù hợp theo yêu cầu của Pháp luật.

Biển số định danh là quy định mới được đưa vào thực thi trên toàn quốc nhằm tăng cường quản lý phương tiện xe cơ giới. Với quy định mới này, cơ quan chức năng sẽ quản lý xe theo tổ chức, cá nhân thay vì theo số in trên biển số như trước đây. Vì thế, thủ tục đăng ký cấp biển số định danh cũng có nhiều thay đổi so với cấp biển số trước đây.

đăng ký cấp biển số định danh
Quy định về việc định danh biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực từ ngày từ ngày 15/8/2023 (Nguồn: Sưu tầm)

1. Hiểu đúng về biển số định danh

Trước khi tìm hiểu thủ tục đăng ký, chủ phương tiện cần hiểu đúng về khái niệm biển số định danh. Theo đó, đây là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định cụ thể tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA và có hiệu lực, áp dụng trên tất cả các loại xe cơ giới. Lưu ý:

 • Nếu đăng ký xe trước ngày 15/8/2023 và có biển số gồm 5 chữ số, thì đó sẽ là biển số định danh của chủ xe. 
 • Nếu đăng ký xe sau ngày 15/8/2023, biển số mới được cấp sẽ là biển số định danh của chủ xe.

Trước đây, người dùng cần thực hiện bấm biển thì nay biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chính chủ phương tiện. Tuy nhiên, biển số định danh không phải số căn cước công dân hay mã định danh của công dân.

Như vậy mỗi chủ sở hữu sẽ được sử dụng một mã định danh duy nhất. Cơ quan chức năng khi cần truy xuất thông tin sẽ sử dụng mã định danh đã được cấp này để truy vấn cơ sở dữ liệu, giúp công tác quản lý được siết chặt và hiệu quả hơn.

cách định danh biển số xe máy
Mỗi chủ phương tiện được cấp biển số định danh cá nhân riêng (Nguồn: Sưu tầm)

2. Đăng ký biển số định danh ở đâu?

Theo điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, tùy loại phương tiện, cá nhân hoặc tổ chức có thể đăng ký biển số định danh xe máy có thể đăng ký biển số định danh ở cơ quan khác nhau. 

- Tại Cục Cảnh sát giao thông: Xe của Bộ Công an

- Tại Phòng Cảnh sát giao thông: Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô (sau đây gọi chung là xe mô tô) của tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả cơ quan lãnh sự tại địa phương

- Tại Công an cấp huyện: Xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương 

- Tại công an cấp xã

 • Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương
 • Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe/ năm trở lên (trung bình trong 03 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Lưu ý: Căn cứ tình hình thực tế số lượng xe đăng ký, tính chất địa bàn đối với những vùng, địa phương đặc thủ, khoảng cách địa lý, Giám đốc Công an cấp tỉnh thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông quyết định tổ chức đăng ký xe như sau:

- Đối với cấp xã có số lượng xe mô tô đăng ký mới dưới 150 xe/năm: Giao Công an cấp xã đó trực tiếp đăng ký xe hoặc giao cho Công an huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an cấp xã đã được phân cấp đăng ký xe tổ chức đăng ký xe theo cụm.

- Đối với cấp xã có số lượng xe vượt quá khả năng đăng ký của Công an cấp xã: Ngoài Công an cấp xã đó trực tiếp đăng ký xe, có thể giao cho các tổ chức sau hỗ trợ tổ chức đăng ký xe theo cụm cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa bàn:

 • Công an huyện, thị xã, thành phố
 • Công an cấp xã liền kề

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cấp đăng ký biển số định danh xe máy cho người dân cần:

- Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí địa điểm thuận tiện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe

- Ưu tiên tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công

- Tại địa điểm đăng ký xe phải có:

 • Sơ đồ chỉ dẫn
 • Lịch tiếp dân
 • Biển chức danh của cán bộ đăng ký xe
 • Có chỗ ngồi, chỗ để xe, có hòm thư góp ý và niêm yết công khai các quy định về thủ tục đăng ký xe, lệ phí đăng ký xe, các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký xe
đăng ký biển số định danh ở đâu
Người dân có thể đăng ký biển số định danh tại Công an cấp huyện hoặc xã (Nguồn: Sưu tầm)

3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp biển số định danh mới nhất 2023

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất, theo quy định người dân có thể đăng ký cấp biển số định danh mới tại cơ quan có thẩm quyền hoặc đăng ký trực tuyến. 

3.1. Đăng ký cấp biển số định danh trực tiếp

Để đăng ký cấp biển số định danh trực tiếp, chủ phương tiện thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định gồm:

 • Giấy tờ của chủ xe
 • Giấy khai đăng ký xe
 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe
 • Chứng từ lệ phí trước bạ
 • Chứng từ nguồn gốc của xe

- Bước 2: Chủ xe trực tiếp nộp khai báo đăng ký xe tại cơ quan công an có thẩm quyền được cấp biển số định danh theo quy định.  Lưu ý, người dùng cần mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe.

- Bước 3: Người dùng bấm nút cấp biển số và nhận giấy hẹn

- Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định

- Bước 5: Nhận biển số

- Bước 6: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

3.2.  Đăng ký cấp biển số định danh Online

Trong thời đại 4.0 như hiện nay, chủ phương tiện hoàn toàn có thể đăng ký biển số định danh Online ngay tại nhà thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. 

- Cách 1: Đăng ký biển số định danh Online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 • Bước 1: Chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia và bấm Nộp trực tuyến để kê khai thông tin Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu
 • Bước 2: Tiếp tục khai báo đầy đủ thông tin được yêu cầu theo hướng dẫn vào Tờ khai đăng ký xe và nhấn Nộp hồ sơ
 • Bước 3: Nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn qua thư điện tử hoặc tin nhắn để làm thủ tục đăng ký xe
 • Bước 4: Chủ phương tiện đến Phòng Cảnh sát giao thông và cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.
 • Bước 5: Ký và ghi rõ họ tên vào Giấy khai đăng ký xe, dán bản cà số máy, số khung của xe vào giấy
 • Bước 6: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe. Nếu có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua bưu điện thì chủ phương tiện đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.
 • Bước 7: Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
đăng ký cấp biển số định danh online trên Cổng Dịch vụ công
Người dùng có thể đăng ký cấp biển số định danh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Nguồn: Sưu tầm)

- Cách 2: Đăng ký biển số định danh Online trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

 • Bước 1: Người dùng đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bộ Công An và bấm vào Nộp hồ sơ để kê khai thông tin Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy lần đầu
 • Bước 2: Điền và đính kèm tệp là hồ sơ được yêu cầu theo hướng dẫn
 • Bước 3: Nhận mã hồ sơ đăng ký xe, lịch hẹn qua thư điện tử hoặc tin nhắn để làm thủ tục đăng ký xe.
 • Bước 4: Đến cơ quan đăng ký xe Công an cấp xã để cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.
 • Bước 5: Ký và ghi rõ họ tên vào Giấy khai đăng ký xe, dán bản cà số máy, số khung của xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử.
 • Bước 6: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe. Nếu có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua bưu điện, chủ phương tiện cần đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe theo đường bưu điện.
 • Bước 7: Nhận chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
thủ tục đăng ký cấp biển số định danh trực tuyến
Cổng Dịch vụ công Bộ Công an cũng tiếp nhận thủ tục đăng ký cấp biển số định danh trực tuyến (Nguồn: Sưu tầm)

4. Thời hạn cấp biển số định danh sau khi đăng ký

Thời hạn giải quyết đăng ký cấp biển số định danh được quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA. Cụ thể:

 • Với trường hợp cấp biển số định danh lần đầu: Chủ phương tiện được cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
 • Với trường hợp cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Thời hạn cấp biển không quá 07 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký và cán bộ đăng ký biển số định danh

Cơ quan có đủ thẩm quyền cùng như cán bộ có nhiệm vụ cấp biển số định danh cần có trách nhiệm:

- Với trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp:

 • Kiểm tra hồ sơ xe, kiểm tra thực tế xe
 • Cà số máy, số khung xe
 • Thực hiện số hóa hồ sơ xe lên hệ thống đăng ký, quản lý xe

- Với trường hợp hồ sơ xe, dữ liệu điện tử đăng ký online: 

 • Tiếp nhận giải quyết đăng ký xe với hồ sơ đảm bảo đúng quy định
 • Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ, ghi nội dung hướng dẫn vào Phiếu hướng dẫn hồ sơ và chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn đó nếu hồ sơ không đảm bảo thủ tục quy định

Trong quá trình thực hiện, cán bộ đăng ký xe phải:

 • Chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân
 • Có thái độ đúng mực, tôn trọng Nhân dân
 • Thực hiện theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác đăng ký xe
 • Nghiêm cấm quy định thêm các thủ tục đăng ký xe trái với quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA

Những quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính đồng thời hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân.

6. Những câu hỏi liên quan đến cấp biển số định danh

Là một quy định mới nên đến nay vẫn có nhiều người còn chưa nắm được trình tự cũng như những quy định liên quan đến cấp biển số định danh. Dưới đây là một vài câu hỏi thường gặp, chủ phương tiện có thể tham khảo để biết thêm thông tin, chủ động trong các tình huống khi cần đăng ký cấp biển số định danh.

6.1. Có bắt buộc phải đăng ký cấp biển số định danh không?

Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định chủ phương tiện không bắt buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh. Theo đó, biển số đang dùng sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ xe nếu người dùng đang sử dụng biển số xe 5 số nhưng chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số trước ngày 15/08/2023. Tuy nhiên, các biển sau sẽ không tự động định danh:

 • Biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”
 • Biển 3, 4 số 

Trong trường hợp chủ phương đã đã thực hiện thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số sẽ được chuyển vào kho biển số quốc gia. Ngoài ra, nếu phương tiện đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông.

Trường hợp này chỉ cấp đổi sang biển số định danh nếu:

- Người dùng có nhu cầu cấp sang biển số định danh

- Người dùng thực hiện thủ tục theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA gồm:

 • Cấp đổi chứng nhận đăng ký xe
 • Cấp đổi biển số xe
 • Cấp lại chứng nhận đăng ký xe
 • Cấp lại biển số xe
 • Đăng ký sang tên, di chuyển xe

Nếu chủ phương tiện có nhu cầu cấp biển số định danh thì có thể làm thủ tục thu hồi và được cấp biển định danh mới theo quy định của Pháp luật.

6.2. Đã có biển số định danh thì khi đăng ký xe mới có được cấp biển số định danh mới?

Hiểu một cách đơn giản thì biển số xe giống như sim điện thoại, có thể lắp trên bất kỳ máy di động nào. Như vậy, khi chuyển quyền sở hữu phương tiện, người dùng vẫn giữ lại biển số để đăng ký để sử dụng cho phương tiện mới. 

Quy định đăng ký cấp biển số định danh
Biển số định danh được cấp theo chủ sở hữu chứ không phải theo xe (Nguồn: Sưu tầm)

Khi đăng ký xe mới, người dùng chỉ được cấp biển số định danh mới nếu:

 • Chủ xe chưa được cấp biển số định danh
 • Chủ xe đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác

Còn nếu đã có biển số định danh đang trong diện được thu hồi trong kho thì chủ xe không được cấp biển định danh mới mà khi cần sẽ được cấp lại biển đang thu hồi.

6.3. Biển số định danh xấu có đổi lại được không?

Trong quan niệm của người Việt, biển số cũng theo phong thủy, hàm ý mang đến những điều may mắn - thịnh vượng hoặc ngược lại. Tuy nhiên, với biển số định danh, chủ phương tiện không thể chủ động đổi biển số định danh không ưng ý.

Dù vậy, trong trường hợp người dùng vẫn muốn đổi biển số định danh thì cần đáp ứng các yêu cầu:

 • Chờ sau 05 năm kể từ ngày thu hồi biển số khi chuyển quyền sở hữu xe/xe hư hỏng/xe hết niên hạn. 
 • Có thể mua thêm một chiếc xe khác và bấm biển số định danh mới cho xe đó.

Thực tế biển xấu hay đẹp chỉ là quan niệm trong một bộ phận người dân. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy biển số quyết định về tính an toàn, độ bền của phương tiện. Điều quan trọng nhất là người sử dụng nên lựa chọn phương tiện phù hợp của nhà sản xuất uy tín, luôn tuân thủ Luật giao thông khi lưu thông trên đường và thực hiện đúng lịch bảo dưỡng định kỳ. 

6.4. Có bán biển số định danh được không?

Theo quy định, biển số định danh gắn với chủ xe do được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Do vậy, chủ xe sẽ không thể chuyển quyền sở hữu hay bán biển định danh.

Nếu phương tiện có hư hỏng, hết niên hạn hay chuyển quyền sở hữu thì biển sẽ bị thu hồi và được cơ quan đăng ký xe giữ biển trong kho trong vòng 05 năm. Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, để làm thủ tục thu hồi chủ xe phải:

 • Giữ lại cà vẹt (giấy đăng ký xe) và biển số xe khi bán xe
 • Nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi

6.5. Có được đăng ký cấp biển số định danh tại nơi tạm trú không?

Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định người dân chỉ thực thủ tục đăng ký xe tại nơi mình thường trú tại địa phương (hay còn gọi là theo nơi đăng ký hộ khẩu).

Tuy nhiên, theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ phương tiện có địa chỉ cư trú (bao gồm cả thường trú và tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại đó. Tùy vào trường hợp, người dân có thể đăng ký tại Công an cấp quận, huyện hoặc cấp xã, phường nơi mình đăng ký tạm trú. 

đăng ký cấp biển số định danh ở khu vực tạm trú
Chủ sở hữu có thể thực hiện thủ tục đăng ký, thu hồi biển số định danh tại Công an khu vực mình đăng ký tạm trú (Nguồn: Sưu tầm)

Quy định về đăng ký cấp biển số xe định danh được áp dụng với xe máy điện. Chủ phương tiện cần lưu ý, thực hiện theo quy định để không bị vi phạm Luật giao thông theo quy định hiện hành.

Nếu có nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn xe máy điện làm phương tiện di chuyển hàng ngày, quý khách hàng có thể tham khảo xe máy điện VinFast. 6 mẫu xe máy điện thế hệ mới của VinFast đều có thiết kế thời thượng, khả năng vận hành ưu việt cho phép di chuyển linh hoạt tại khu vực nội đô, bền bỉ trên đường trường hoặc dễ dàng chinh phục đường đèo dốc, có chướng ngại vật.

Đặc biệt, với trang bị pin LFP hiện đại, xe máy điện VinFast không chỉ có phạm vi di chuyển vượt trội lên tới 205km sau một lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn VinFast) mà còn có tuổi thọ cao, chống cháy nổ hiệu quả.

đăng ký cấp biển số định danh xe máy điện vinfast
Quy định đăng ký cấp biển số định danh có hiệu lực với xe máy điện

Khách hàng có thể đặt mua xe máy điện VinFast thế hệ mới để được trải nghiệm khả năng vận hành ấn tượng cùng loạt tính năng thông minh, tiện ích đón đầu xu hướng.

Để hỗ trợ tư vấn và biết thêm về các sản phẩm xe máy điện của VinFast, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Tổng đài tư vấn VinFast : 1900 23 23 89.
 • Email chăm sóc khách hàng: [email protected] 

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo

17/09/2023
Chia sẻ bài viết này