Công bố thông tin định kỳ cho các trái phiếu như phụ lục I đính kèm do Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast phát hành (“Trái Phiếu”)

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) những báo cáo như sau:

  • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét) hoặc Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu;

  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

  • Tình hình tài chính;

  • Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu;

  • Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 1 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 27 Tòa nhà Techcombank, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

 

Trân trọng thông báo!

 

PHỤ LỤC I

 

STT

Mã trái phiếu (HNX)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

1

VIFCB2124001

01/11/2021

01/11/2024

2

VIFCB2124002

01/11/2021

01/11/2024

3

VIFCB2124003

28/12/2021

28/12/2024

4

VIFCB2124004

27/12/2021

27/12/2024

5

VIFCB2225001

26/05/2022

26/05/2025

6

VIFCB2225002

30/05/2022

30/05/2025

7

VIFCB2225003

30/05/2022

30/05/2025

8

VIFCB2225004

30/05/2022

30/05/2025

9

VIFCB2225005

26/09/2022

26/09/2025

10

VIFCB2225006

26/09/2022

26/09/2025

11

VIFCB2225007

26/09/2022

26/09/2025

12

VIFCB2225008

26/09/2022

26/09/2025

13

VIFCB2325001

31/07/2023

31/01/2025

14

VIFCB2325002

31/07/2023

31/03/2025

15

VIFCB2325003

31/07/2023

31/03/2025

11/04/2024
Chia sẻ bài viết này