VinFast thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp-BONDVFS681922

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

1/ Tên Trái Phiếu: BONDVFS681922

2/ Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và không có tài sản đảm bảo được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, với tổng mệnh giá 190 tỷ đồng đáo  hạn vào năm 2022

3/ Kỳ hạn: 36 tháng.

4/ Lãi suất phát hành: 

- Lãi suất năm đầu: tối đa 10%/năm.

- Lãi suất các năm tiếp theo: Lãi suất thả nổi được xác định bằng tối đa 4%/năm + Lãi suất tham chiếu. Trong đó Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

5/ Kết quả phát hành: 

- Ngày phát hành thực tế: 23/12/2019
- Ngày hoàn thành đợt phát hành : 10/01/2020
- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành : 1.900.000 Trái phiếu

14/01/2020
Chia sẻ bài viết này