VinFast thông báo triển khai cập nhật phần mềm mới cho ô tô điện VF e34

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast thông báo triển khai chiến dịch cập nhật phần mềm mới cho toàn bộ xe ô tô điện VF e34 đang lưu hành.
vinfast thông báo triển khai cập nhật phần mềm cho ô tô điện vf e34

 

07/11/2022
Chia sẻ bài viết này