Thể lệ minigame “50 giờ kết nối”

“50 giờ kết nối” - Minigame nhận vé tham dự đại nhạc hội tại TP. Hồ Chí Minh
3

1. PHẠM VI:
Trên diễn đàn https://vinfast.vn/

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 
Thành viên chủ xe và thành viên danh dự của Cộng đồng VinFast Toàn cầu có tài khoản tại https://vinfast.vn/ từ khu vực từ Huế trở vào phía nam tính theo thông tin tài khoản thành viên.

3. THỜI GIAN THAM GIA:
Từ 15h00 ngày 09/10/2022 đến 17h00 ngày 11/10/2022. 

4. CÁCH THỨC THAM GIA:
Bước 1: Thành viên truy cập và đăng nhập tài khoản thành viên Cộng đồng VinFast Toàn cầu tại https://vinfast.vn/ trong khoảng thời gian từ 15h00 ngày 9/10/2022 đến 17h00 ngày 11/10/2022
Bước 2: Thành viên đóng góp nội dung, tương tác, bình luận trong khoảng thời gian từ 15h00 ngày 9/10/2022 đến 17h00 ngày 11/10/2022
Bước 3: Thành viên chờ đợi kết quả công bố vào ngày 12/10/2022 trên diễn đàn  và email thư mời từ Ban tổ chức
Bước 4: Thành viên xác nhận thư mời để nhận vé mời tham dự đại nhạc hội Kết nối cộng đồng VinFast Toàn cầu tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 14/10/2022

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 
50 giải may mắn: Mỗi giải 01 vé cặp tham dự đại nhạc hội, dành cho 50 thành viên may mắn ngẫu nhiên tham gia chia sẻ, tương tác, bình luận, đóng góp nội dung trên diễn đàn trong thời gian diễn ra chương trình.
 
6. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

6.1 Quy định chung:
•    Các bài viết, thảo luận, tương tác và bình luận hợp lệ là những bài viết, thảo luận, tương tác và bình luận không vi phạm Quy chế hoạt động & Tiêu chuẩn cộng đồng VinFast Việt Nam tại đường dẫn: https://vinfast.vn/terms-of-service/
•    VinFast có toàn quyền quyết định về danh sách người may mắn được nhận vé tham dự đại nhạc hội trong khuôn khổ chương trình minigame “50 Giờ kết nối”
•    Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thư mời, nếu thành viên không xác nhận thư mời, giải thưởng sẽ được trao cho thành viên may mắn tiếp theo tham gia chương trình.

6.2 Điều kiện dành cho đối tượng tham gia:
•    Thành viên sử dụng tài khoản thành viên trên diễn đàn Cộng đồng VinFast Toàn Cầu từ khu vực từ Huế trở vào phía nam tính theo thông tin tài khoản thành viên.
•    Là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam 

6.3 Quy định nhận giải:
•    Mỗi thành viên chỉ được nhận tối đa 01(một) giải thưởng trong suốt quá trình tham gia minigame 
•    Người đoạt giải phải đảm bảo tuân thủ thời gian và sự sắp xếp của Ban tổ chức trong quá trình nhận giải.
•    Thông tin cung cấp bởi thành viên phải được điền đầy đủ và chính xác, VinFast không có trách nhiệm giải quyết các trường hợp thông tin cung cấp không đúng.

6.4 Quy định khác
•    Bất kỳ thành viên nào vi phạm những quy định và thể lệ của chương trình đều sẽ bị loại. Phần giải thưởng nếu đã trao cũng sẽ được thu hồi theo quyết định của VinFast.
•    Trong sự kiện sẽ có phần quay số trúng thưởng, Ban tổ chức sẽ chỉ trao giải bằng hình thức chuyển khoản cho người trúng thưởng quay số là thành viên Cộng đồng VinFast Toàn cầu
•    Trong mọi trường hợp tranh chấp (nếu có), quyết định của VinFast là quyết định cuối cùng.
VinFast có quyền dừng, điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung và điều khoản chương trình trước khi chương trình kết thúc và thông báo điều khoản được cập nhật trên diễn đàn cộng đồng VinFast  https://vinfast.vn/
 

 

09/10/2022
Chia sẻ bài viết này