Quy định của pháp luật về đại lý uỷ quyền mới nhất 2023

Sinh lời cao, tiềm năng phát triển rộng mở… những ưu điểm này giúp đại lý uỷ quyền trở thành hoạt động trung gian thương mại được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình, nhà đầu tư nắm được quy định pháp luật về đại lý ủy quyền.

Mọi hoạt động, hình thức kinh doanh của cá nhân/doanh nghiệp tại Việt Nam đều cần tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, bao gồm cả hình thức đại lý uỷ quyền. Từ đó, doanh nghiệp/cá nhân có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình được thuận lợi, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Quy định pháp luật về đại lý ủy quyền
Nhà đầu tư cần nắm được quy định pháp luật về đại lý ủy  quyền để bảo vệ quyền lợi của mình (Nguồn: Sưu tầm)

1. Quy định pháp luật về đại lý ủy quyền: Hình thức hợp đồng 

Tại điều 166 Luật Thương mại 2005 quy định đại lý uỷ quyền gồm 2 chủ thể là bên giao đại lý và bên đại lý. Theo đó, hai bên sẽ đi đến thỏa thuận về việc bên đại lý đại diện mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý, hoặc cung cấp dịch vụ của bên giao đại lý tới khách hàng và hưởng thù lao.

Cam kết kinh doanh của hai bên được thể hiện thông qua hợp đồng đại lý uỷ quyền. Và tại Điều 168 Luật Thương mại 2005 đã quy định hợp đồng đại lý uỷ quyền giữa các bên phải được thành lập bằng văn bản, hoặc hình thức khác nhưng có giá trị pháp lý tương đương.

Cụ thể, theo khoản 15 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng văn bản của đại lý uỷ quyền gồm: 

  • Điện báo
  • Telex
  • Fax
  • Thông điệp dữ liệu 
  • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật
Luật về ủy quyền quy định hình thức hợp đồng của đại lý uỷ quyền
Hợp đồng đại lý uỷ quyền phải được thành lập bằng văn bản (Nguồn: Sưu tầm)

2. Quy định pháp luật về ủy quyền hình thức đại lý 

Việc lựa chọn hình thức đại lý hợp tác có ảnh hưởng trực tiếp tới những quyền lợi và lợi nhuận mà các nhà đầu tư nhận được. Do đó, trước khi chính thức ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiểu những hình thức đại lý trên thị trường để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Tại điều 169 Luật Thương mại 2005 quy định 3 hình thức đại lý uỷ quyền, cụ thể:

  • Đại lý bao tiêu: Bên đại lý sẽ thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa cụ thể hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ của bên giao đại lý.
  • Đại lý độc quyền: Bên giao đại lý sẽ chỉ giao cho một đại lý tại một khu vực địa lý nhất định mua/ bán một/một số mặt hàng hoặc cung ứng một/một số loại dịch vụ nhất định do họ cung cấp.
  • Tổng đại lý: Bên đại lý sẽ xây dựng một hệ thống đại lý trực thuộc thực hiện mua/bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý sẽ là đại diện và thực hiện quản lý các đại lý trực thuộc.

3. Quy định về mức trả thù lao của đại lý ủy quyền

Khi tìm hiểu quy định của pháp luật về ủy quyền, nhà đầu tư cầu nắm rõ những thông tin về cách thức trả thù lao với bên giao đại lý để đảm bảo lợi nhuận thu về. Theo đóm tại Điều 171 Luật Thương mại 2005 đã quy định cụ thể về các hình thức trả thù lao bao gồm:

  • Hoa hồng

Bên giao đại lý sẽ ấn định giá mua, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cụ thể cho khách hàng. Khi bên đại lý bán hàng thành công sẽ được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức giá đã được bên giao đại lý quy định trước đó. 

  • Chênh lệch giá

Với hình thức này, bên giao đại lý sẽ không ấn định giá mua, bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ niêm yết cho khách hàng. Thay vào đó sẽ ấn định giá cho bên đại lý và bên đại lý được hưởng mức chênh lệch giá. 

Mức chênh lệch giá được quy định là sự chênh lệch giữa giá mua, bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá được ấn định cho bên đại lý.

Ngoài hai hình thức này, giữa bên giao đại lý và bên đại lý có thể có thỏa thuận thù lao khác, tuy nhiên cần tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

Quy định của pháp luật về ủy quyền
Khi ký kết hợp đồng đại lý uỷ quyền bên giao đại lý và sẽ tự thoả thuận về hình thức trả thù lao (Nguồn: Sưu tầm)

>>> Tìm hiểu thêm:

4. Quy định pháp luật về đại lý ủy quyền: Thời hạn và trách nhiệm khi kết thúc hợp đồng

Đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu mà nhà doanh nghiệp và cá nhân cần hiểu rõ để kết thúc hợp tác êm đẹp, hạn chế phát sinh những vấn đề tranh chấp không mong muốn. Cụ thể, Điều 177 Luật Thương mại 2005 quy định bên giao đại lý và bên đại lý sẽ tự đưa ra thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng đại lý uỷ quyền.

Tuy nhiên, thời hạn chấm dứt không sớm hơn sáu mươi ngày, tính từ ngày một trong hai bên thông báo (bằng văn bản) về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Ngoài ra, khi kết thúc hợp đồng đại lý uỷ quyền theo đúng thời hạn, bên giao đại lý sẽ phải thông báo trước cho bên đại lý về mong muốn kết thúc hợp đồng. Lúc này, bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý thực hiện bồi thường về thời gian làm đại lý uỷ quyền cho bên giao đại lý.

Giá trị bồi thường sẽ là một khoản tiền tương ứng thù lao trung bình/năm trong thời gian bên đại lý làm đại lý uỷ quyền cho bên giao đại lý. Nếu thời hạn hợp tác dưới 1 năm thì khoản bồi thường là thù lao trung bình/tháng trong thời gian làm đại lý.

Trong trường hợp bên đại lý đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng sẽ không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường. 

Quy định pháp luật về ủy quyền
Bên giao đại lý và đại lý tự đưa ra thỏa thuận về thời hạn hợp đồng (Nguồn: Sưu tầm)

Để đảm bảo quyền lợi cho mọi doanh nghiệp/cá nhân, đồng thời giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư trong nước phát triển nên quy định pháp luật về đại lý uỷ quyền đã được ban hành. Và nhiệm vụ của các bên kinh doanh là hiểu đúng và tuân thủ những điều đã được quy định trong Luật đại lý ủy quyền.

Từ ngày 1/2/2023 đến hết ngày 31/3/2023, VinFast mở rộng hợp tác đại lý ủy quyền trên cả nước. Với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 350 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn, đại lý có cơ hội nhận được lợi nhuận lên đến 500 triệu đồng/tháng.

Chủ kinh doanh có thể đăng ký làm đại lý ủy quyền xe máy điện VinFast thông qua địa chỉ website để đồng hành cùng VinFast đưa sản phẩm xe máy điện tới người dùng trên khắp các tỉnh, thành. 

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký trở thành Đại lý uỷ quyền VinFast, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn thông qua:

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo

20/03/2023
Chia sẻ bài viết này