Các hình thức đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020

Hiện nay, thực trạng các nhà đầu tư nước ngoài “rót” vốn vào các tổ chức kinh tế của Việt Nam đang dần trở nên phổ biến. Vậy nước ta đã có các hình thức đầu tư nào để đón nhận những đối tác mới đó?

Đầu tư là hoạt động bỏ ra một số vốn thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm sản sinh ra một số lãi nhất định. Căn cứ theo Điều 21 Luật Đầu tư 2020, các chủ doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động đầu tư theo 5 hình thức. Các hình thức đầu tư sinh lời đều được pháp luật quy định rõ ràng, công khai, minh bạch tại Luật Đầu tư năm 2020. 

Hình thức đầu tư là gì
Các hình thức đầu tư đều được pháp luật quy định rõ ràng, công khai, minh bạch tại Luật Đầu tư năm 2020 (Nguồn: Sưu tầm)

1. Hình thức đầu tư là gì? 

Hình thức đầu tư là cách thực hiện hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư. Điều 21 Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định rõ ràng về các hình thức đầu tư tại Việt Nam, bao gồm: 

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. 
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. 
 • Thực hiện dự án đầu tư; 
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

2. Các hình thức đầu tư quy định hiện hành tại Việt Nam

Để nắm rõ quy định, điều kiện của các hình thức đầu tư, chủ doanh nghiệp có thể tham khảo những thông tin dưới đây: 

2.1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2020 như sau: 

Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

 • Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài có ý định thành lập tổ chức kinh tế ở Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường được quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020;
 • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các hình thức đầu tư năm 2023
Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế ở Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020 

2.2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Đối với các loại hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhà đầu tư cần tuân thủ quy định tại điều 24 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:

 • Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:
  • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020;
  • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
  • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.
các hình thức đầu tư sinh lời
Nhà đầu tư được cấp phép góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế (Nguồn: Sưu tầm)

2.3. Thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ theo Điều 23 Luật Đầu tư 2020, để thực hiện dự án đầu tư, tổ chức kinh tế cần đáp ứng điều kiện và tiến hành các thủ tục theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác.

Còn đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC, tổ chức kinh tế cần thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới cần làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Các hình thức đầu tư theo luật đầu tư 2020
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới cần làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó (Nguồn: Sưu tầm)

2.4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Căn cứ tại Điều 27 Luật Đầu tư 2020 quy định về đầu tư hình thức hợp đồng BCC:

 • Những hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật dân sự;
 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư 2020;
 • Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.
các hình thức đầu tư tại việt nam
Các bên tham gia hợp đồng BCC sẽ cùng đàm phán và đưa ra thỏa thuận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối (Nguồn: Sưu tầm)

2.5. Các hình thức đầu tư dự án, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ

Ngoại trừ những trường hợp quy định tại Điều 30 của Luật Đầu tư 2020, các dự án đầu tư sau đây sẽ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
  • Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;
  • Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
  • Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;
  • Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
  • Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;
  • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
các loại hình đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn: Sưu tầm)

>>> Tìm hiểm thêm:

3. Một số câu hỏi thường gặp về các hình thức đầu tư

Bên cạnh những thắc mắc về hình thức đầu tư là gì, nhiều khách hàng còn đặt ra những câu hỏi về ưu nhược điểm của các hình thức đầu tư như: BCC, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và thành lập tổ chức kinh tế. Để tiết kiệm thời gian, khách hàng có thể tham khảo những câu trả lời dưới đây:

3.1. Ưu nhược điểm của hình thức đầu tư BCC

Hình thức đầu tư qua hợp đồng BCC được nhiều nhà đầu tư lựa chọn với một số  ưu điểm sau: 

 • Nhà đầu tư thường chủ động, linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào đối tác khi quyết định các vấn đề của dự án đầu tư do hợp đồng này  không thành lập pháp nhân;
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện, số lượng vốn do 2 bên tự thỏa thuận;
 • Giúp 2 bên hạn chế rủi ro nếu việc hợp tác kinh doanh không được như mong muốn và khi không muốn tiếp tục hợp tác thì chỉ cần thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, hình thức đầu tư này vẫn còn tồn đọng một số hạn chế như:

 • Không có sự ràng buộc chặt chẽ giữa hai bên
 • Các bên thỏa thuận để thực hiện các hoạt động đầu tư dẫn đến một số vấn đề giấy tờ, trách nhiệm pháp lý phải có một bên chịu trách nhiệm dẫn đến sự không công bằng, nhất là với doanh nghiệp nước ngoài có thể bị thiệt hơn.
 • Hai bên đầu tư sẽ phải lựa chọn một con dấu của một trong hai nhà đầu tư để phục vụ cho các hoạt động của dự án đầu tư điều này có thể sẽ gây rắc rối và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
các loại đầu tư
Nhà đầu tư thường chủ động, linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào đối tác khi quyết định các vấn đề của dự án đầu tư theo hợp đồng BCC (Nguồn: Sưu tầm)

3.2. Ưu nhược điểm của hình thức đầu tư góp vốn,mua cổ phần, mua phần vốn góp là gì?

Các nhà đầu tư nên lựa chọn hình thức đầu tư góp vốn,mua cổ phần, mua phần vốn góp bởi một số những ưu điểm về: 

 • Nhà đầu tư có thể nhanh chóng thực hiện dự án;
 • Tiết kiệm chi phí hơn các hình thức đầu tư khác do không phải thực hiện nhiều thủ tục.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư này bởi: theo quy định của Luật đầu tư Việt Nam, nếu công ty A muốn góp vốn trên 51% phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

Như vậy nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn nắm quyền quản lý công ty thì phải thực hiện thủ tục khá phức tạp. Vì thế, hình thức này không thể cân bằng lợi ích của cả 2 nhà đầu tư nên không được áp dụng phổ biến.

3.3.  Ưu nhược điểm của hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Một trong số các hình thức đầu tư theo luật đầu tư 2020 được nhiều doanh nghiệp áp dụng là thành lập tổ chức kinh tế bởi những lợi ích sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế mới sẽ được nhận tư cách pháp nhân tại Việt Nam, giúp các nhà đầu tư dễ dàng thực hiện các quyền của mình;
 • Hình thức này không bị giới hạn quy mô khi đầu tư. Lợi nhuận, trách nhiệm pháp lý của công ty sẽ chia theo tỷ lệ vốn góp của mỗi bên nên đảm bảo được tính công bằng.

Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức này, các nhà đầu tư phải tuân thủ luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Vì thế, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế khá phức tạp và thời gian sẽ kéo dài hơn.

3.4. Nên chọn hình thức đầu tư nào

Mỗi hình thức đầu tư đều có những ưu và nhược điểm riêng. Vì thế, các nhà đầu tư cần dựa vào nhu cầu, đặc điểm của từng sản phẩm, dịch vụ và các loại hình đầu tư để cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp.

Như vậy, căn cứ theo Luật Đầu tư năm 2020, Việt Nam có tất cả 5 hình thức đầu tư với những ưu và nhược điểm riêng. Ngoài ra, việc giải đáp thắc mắc về các hình thức đầu tư tại Việt Nam giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. 

Từ 01/02 đến hết 31/03/2023, các chủ đầu tư có thể đăng ký và nộp hồ sơ để trở thành đại lý ủy quyền xe máy điện VinFast với nhiều quyền lợi và chính sách chiết khấu hấp dẫn. 

Nếu có nhu cầu được hướng dẫn và tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

>>> Tìm hiểu thêm: 

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo.

10/03/2023
Chia sẻ bài viết này